REGISTRERING

På udstyr i drift tilbyder vi en Asset Management løsning. Vi kan registrere på flere måder og tilpasses den enkelte kundes behov og muligheder.

Som en del af registreringen definerer vi udover tekniske data også levetid, restløbetid og restværdi.

Levetider er normalt valgt afhængig af udstyrstype:

  • Mobiler     2 år
  • Laptops    3 år
  • Stationær 4 år 

OVERVÅGNING

Registreringen i Asset Management systemet kan suppleres med livedata, der også kan indeholde software overblik.

Vælger du som kunde at registrere de fysiske rokader (brugerskift, geografisk, udstyr til reparation, etc.) i udstyret levetid, opnå du en 100%  live styring af IT installationen.   

 

RAPPORTERING

Med Asset Management opnår du en komplet oversigt over udstyret, herunder restlevetider og restværdi.

Vi har gjort det nemt med et dashboard, hvor du som kunde kan dykke ned i forskellige områder for detaljeret analyse. Du kan også definere egne dashboards.

 
Luk menu