CIRKULÆR ØKONOMI

Bæredygtighed er i konstant stigende fokus – både blandt virksomheder og som privat.

Vi optimerer brugen og levetiden af IT udstyr gennem vores IT lifecycle Services.

Det betyder, at vi både optimerer i drifts-perioden via vedligeholdelsesprogrammer og samtidig sikrer vi optimal udskiftningsvilkår efter den ordinære driftsperiode.

Det kalder vi bæredygtig og cirkulær økonomi. 

CO2 AFTRYK

CO2 aftrykket på en PC udstyr ligger i niveauet  300 kg CO2. Langt de største andel stammer fra produktion af produkterne og kun marginalt fra driften.

Derfor giver det god mening at forlænge levetiden. IT industrien producerer over 100 millioner computeren – hver år. 

Ved at genanvende udstyret i f. eks 2 år kan CO2 aftrykket reduceres med ca. 180 kg pr. computer.

 Det svarer til 9.144 træer eller 32 biler 

 

VERDENSMÅL

Mange virksomheder arbejder med sustainability mål, hvor FN´s verdensmål anvendes som guideline og konkrete mål.

Det gør vi også. Og i kraft af vores forretningsidé med Recycling og levetidsoptimeringer kan vi bidrage direkte til din virksomheds målsætninger.  

 

Luk menu