Refurbish / Recycling

Vi indsamler udtjent ITAssets

Få et abonnement på en burløsning fra Dropitin

Vi har miljørigtig og sikker emballage, transportkasser og burer til alle opgaver –  ingen opgaver er for lille – ingen for stor.

Buy Back 

Vi køber jeres brugte ITAssets.

Dropitin tilbyder altid en reel og konkurence-dygtig buy back pris.

Vi arbejder med en tidslinje, som vi kalder   3-7-30  

Det  betyder, at vi sender registering af udstyr  efter 3 dage

Efter 7 dage har vi dataslettet og kategoriseret udstyret

 Endelig sender tilbud / afregning efter 30 dage

Donation

Bortskænk jeres udtjente ITAssets til bæredygtige CSR-programmer.

 Flere virksomheder & offentlige organisationer ønsker at bidrage særligt til skoler rundt omkring i verdens brændpunkter og områder / lande med lavteknologisk udvikling.

Vi samarbejder med relevante myndigheder for at realisere disse donationer


 

 

Miljø / ESG rapport

Få en miljø / CSR rapport på jeres udtjente ITAssets.

Et CO2 regnskab & ressourceforbrug, der vil illustrere jeres virksomheds bidrag til reducering af verdens globale klima udfordringer. 

 

Dropitin er jeres sikkerheds garanti

for, at jeres virksomhed opfylder alle krav til datasikkerhed (GDPR), at jeres virksomhed opfylder alle miljø krav til bortanskaffelse af jeres ITA, ved korrekt ITA livscyklus tjener i ligefrem penge på jeres udtjente ITA, sidst men ikke mindst vil jeres ITA strategi medfører øget CSR hvor i kan medtage både jeres CSR tilgang samt miljø rapport i jeres årsberetning.”

Del af Neisa Group Nordic

Vores særlige tilknytning til Neisa A/S både forpligter og giver os særlige forudsætninger til at håndtere Skandinavien og samarbejde med globale virksomheder.

Med +200 kørende IT teknikere fra Tønder i syd til Kirkenes i nord med egne varebiler, har Dropitin et unikt logistisk setup, læg hertil til, at alle teknikkerne er faguddannet. Eventuel nødvendig lokal datasletning bliver udført af faglært personale. En aftale med Dropitin vil med fordel kunne kombineres med en Maintenance Service aftale med Neisa (www.neisa.dk)  – optimal proces, onsite reparationer og recycling i én og samme proces.

En verden uden telefoner – computere – TV – vil i dag være svært at forestille sig. Der er mange argumenter for / imod mere eller mindre IT. Miljø / Klima effekten af et stort ITA forbrug er til at føle og måle på. Der er en stor ubalance i den energi der kræves til at fremstille f.eks. en PC og den energi den bruger i sin Livscyklus.

Når vi gør status over en professional PC som er bygget til at kunne arbejde uafbrudt i 8 år, så har den brugt 18% af den samlede energimængde. Hele 82% af al energi er gået til at fremstille den. Det er en ekstrem ubalance i energiforbrug som er særligt kendetegnet ved IT udstyr.

Hertil skal anvendes mange grundstoffer hvor flere er giftige og skal transporteres flere gange rundt jorden før de ender som produkter. Alt i alt må vi erkende at IT enheder fylder en del i klima debatten. Des mere vi kan genbruge & genanvende reducere f.eks. Co2 udslippet betragteligt. Ved at kunne genbruge en prof. PC spares der ca. 700 kg. Co2 pr. stk.

Der er meget rationale i at indsamle så meget ITA som muligt – det er godt for virksomhedens økonomi (brugt salg) og IT sikkerhed (Data/GRDP) – det er særdeles godt for miljøet og udfordringen med den globale opvarmning – det er godt for i sær de skoler der rundt om i verden er de største aftagere af Refurbished IT – til sidst kan i som virksomhed sige;

Vi fik en god pris for det brugte ITA – vi kan dokumentere at have styr på vores data sikkerhed – vi har bidraget til reducering af Co2 og forbedring af den globale opvarmning – og har endda bidraget til CSR ved at bl.a. skoler kan købe professionelt ITA til 1/3 pris af ny pris.

Luk menu