Refurbish / Recycling

Vi indsamler udtjent ITAssets

Få et abonnement på en burløsning fra Dropitin

Vi har miljørigtig og sikker emballage, transportkasser og burer til alle opgaver –  ingen opgaver er for lille – ingen for stor.

Buy Back 

Vi køber jeres brugte ITAssets.

Dropitin tilbyder altid en reel og konkurence-dygtig buy back pris.

Vi arbejder med en tidslinje, som vi kalder   3-7-30  

Det  betyder, at vi sender registering af udstyr  efter 3 dage

Efter 7 dage har vi dataslettet og kategoriseret udstyret

 Endelig sender tilbud / afregning efter 30 dage

Donation

Bortskænk jeres udtjente ITAssets til bæredygtige CSR-programmer.

 Flere virksomheder & offentlige organisationer ønsker at bidrage særligt til skoler rundt omkring i verdens brændpunkter og områder / lande med lavteknologisk udvikling.

Vi samarbejder med relevante myndigheder for at realisere disse donationer


 

 

Miljø / ESG rapport

Få en miljø / CSR rapport på jeres udtjente ITAssets.

Et CO2 regnskab & ressourceforbrug, der vil illustrere jeres virksomheds bidrag til reducering af verdens globale klima udfordringer. 

 

Dropitin er Jeres sikkerheds garanti

for, at Jeres virksomhed opfylder alle krav til datasikkerhed (GDPR), at jeres virksomhed opfylder alle miljø krav til bortskaffelse af jeres ITA, ved korrekt ITA livscyklus tjener i ligefrem penge på jeres udtjente ITA. 

Sidst men ikke mindst vil jeres ITA strategi medfører øget CSR, hvor I kan medtage både jeres CSR tilgang samt miljø rapport i jeres årsberetning.”

Del af Neisa Nordic

Vores særlige tilknytning til Neisa A/S både forpligter og giver os særlige forudsætninger til at håndtere Skandinavien og samarbejde med globale virksomheder.

Med +200 kørende IT teknikere fra Tønder i syd til Kirkenes i nord med egne varebiler, har Dropitin et unikt logistisk setup. Llæg hertil til, at alle teknikkerne er faguddannet. Eventuel nødvendig lokal datasletning bliver udført af faglært personale. En aftale med Dropitin vil med fordel kunne kombineres med en Maintenance Service aftale med Neisa (www.neisa.dk)  – optimal proces, onsite reparationer og recycling i én og samme proces.

Luk menu